Základné pojmy

Logické obvody umožňujú realizovať logickú funkciu dvoch alebo viac vstupných nezávislých premenných, z ktorých každá môže mať úroveň logickej jednotky alebo úroveň logickej nuly. Podľa použitej logickej funkcie logického obvodu môže nadobudnúť závislá výstupná premenná tiež úroveň logickej nuly alebo jednotky.

Základné pojmy :

Logická premenná má priradenú určitú konkrétnu hodnotu napätia (prúdu). Vyjadruje elemantárnu informáciu, ktorej jednotkou je bit (binárny digit).

Logická funkcia priraďuje podľa určitého pravidla súboru nezávislých logických premenných, určité hodnoty súboru závislých logických premenných. Obecne pre n vstupných logických premenných možno vytvoriť  2n vstupných kombinácií a logických funkcií (závislých premenných). Logickú funkciu môžeme popísať algebraickým výrazom, pomocou Boolovej algebry, pravdivostnou tabuľkou, Karnaughovou mapou alebo  n – rozmerným telesom.

Logický člen ( logický prvok, logické hradlo ) realizuje základnú elementárnu logickú funkciu. Vhodným výberom logických členov (AND, OR, NAND, NOR…) s použitím duality logických funkcií môžeme realizovať logické funkcie jediným typom logického člena, čo má praktické výhody.

Logický obvod (LO) je zostavený z logických členov, ktorých vstupné a výstupné veličiny môžu nadobúdať hodnoty logickej nuly alebo logickej jednotky.

Logický signál je druh fyzikálnej veličiny, ktorá nadobúda dve hodnoty (stavy), ktoré majú presne stanovený rozsah.

 

Rozdelenie logických obvodov :

Podľa činnosti  logické obvody delíme do dvoch základných skupín :

1. Kombinačné – výstupná logická premenná je závislá len na okamžitom stave vstupných logických premenných. Existuje jednoznačné vzájomné priradenie hodnôt vstupných premenných a hodnôt výstupných premenných. Tieto obvody neobsahujú pamäťové členy.

2. Sekvenčné – výstupná logická premenná závisí nielen od okamžitého stavu vstupných  premenných, ale aj od predchádzajúcej postupnosti vstupných premenných. Podľa časovej náväznosti môžu byť synchrónne alebo asynchrónne. Každý sekvenčný obvod obsahuje pamäťové členy, ktoré uchovávajú informáciu o predchádzajúcom stave sekvenčného logického obvodu.

U synchrónnych sekvenčných LO zmena stavu obvodu prebieha v okamihu určenom riadiacim (sinchronizačným) signálom, ktorý zaručuje súčasnú zmenu všetkých logických premenných. Mimo času, kedy je riadiaci signál neaktívny, obvod je na zmenu vstupných premenných necitlivý.

U asynchrónnych sekvenčných LO nie je zaistená súčasná zmena logických premenných. Zmena stavu LO môže byť vyvolaná vstupným signálom (nie riadiacim). Rušivý signál môže byť tiež vyhodnotený ako zmena niektorých vstupných premenných, čo spôsobí narušenie správnej činnosti LO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.