Minimalizácia logickej funkcie

Minimalizácia logickej funkcie :

Zložité logické funkcie je možné minimalizovať – zjednodušiť niekoľkými metódami.  Jednou z metód je použiť základné pravidlá Booleovej algebry.  Napríklad pre logickú funkciu

je s použitím previdiel Booleovej algebry  možné napísať

pričom podľa pravidiel boolovej algebry platí pre :

potom môžeme napísať :

kde pre potom môžeme napísať

Ako je z uvedeného príkladu vidieť, minimalizáciou logickej funkcie je možné výrazne zjednodušiť  i na pohľad zložitý logický výraz. Minimalizácia logickej funkcie výrazne ušetrí logické hradlá pre jej realizáciu.

Pri získaní riešenia touto metódou nemusí ísť vždy o minimálne riešenie logickej funkcie. Každá logická funkcia si vyžaduje osobitný prístup  a hľadania inej metódy pre jej vyriešenie. Veľa závisí aj od skúseností a schopností riešiteľa.